Produkcja

Usługi

Usługi własne

Kontakt

Linki


  USŁUGI ELEKTRO-ENERGETYCZNE
 • Linie kablowe SN i nn
 • Linie napowietrzne
 • Instalacje odgromowe i uziemiające
 • Instalacje elektryczne wnętrzowe
 • Kompleksowe instalacje elektryczne w stacjach paliw
 • Badania i pomiary
 • Ochrona katodowa
   
USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE I INSTALACYJNE  
 • Remonty domów i mieszkań
 • Remonty obiektów użyteczności publicznej
 • Roboty instalacyjne: c.o., c.w. wod-kan, klimatyzacja
   
  USŁUGI MECHANIKI PRECYZYJNEJ I ŚLUSARSKIE
 • Maszyny CNC
 • Cięcie "wodą"
 • Usługi spawalnicze
 • Od projektowania do wykonania detalu
   
USŁUGI W ZAKRESIE WAG  
 • Konserwacja i serwis
 • Wzorcowanie
 • Legalizacja
  USŁUGI  DŹWIGOWE
 • Serwis
 • Montaż wind, dźwigów i platform dla niepełnosprawnych
 • Naprawy
 • Uzgodnienia z UDT