Produkcja

Usługi

Usługi własne

Kontakt

Linki

 

     Biuro Rachunkowe


Podstawą działania jest Licencja Ministra Finansów Nr  22795/2001 uprawniająca do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Czynności wykonywane są przez osoby posiadające wykształcenie w zakresie rachunkowości i finansów a przede wszystkim wieloletnie doświadczenie:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych 

 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów

 • Ewidencje i rozliczenia podatku VAT

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych i ZUS

 • Sporządzanie list płac

 • Sporządzanie bilansu

     Zarządzanie Nieruchomościami


Podstawą działania jest Licencja Ministra Infrastruktury Nr  17746 uprawniająca do wykonywania działalności zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

Czynności wykonywane są przez osoby posiadające wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami:

 • Obsługa finansowo księgowa

 • Sporządzanie planów zarządzania nieruchomością

 • Obsługa prawna

 • Obsługa techniczna nieruchomości 

 • Zlecanie i nadzór nad konserwacjami i przeglądami

 • Opieka pogotowia lokatorskiego

 

 

     Kosztorysowanie


Podstawą działania jest Świadectwo TO "PROFIL" Nr  180/KK/2005 uprawniające do wykonywania działalności zawodowej w zakresie kosztorysowania w budownictwie.

 • Sporządzanie przedmiarów robót budowlanych i instalacyjnych

 • Sporządzanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich  programem NormaPro

 • Sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych

 

 

    

      Radca Prawny


Korzystamy z usług Radcy Prawnego z kilkudziesięcioletnim stażem:                                                                                       

 • Porady prawne w sprawach gospodarczych

 • Porady prawne w sprawach cywilnych

 • Sprawdzenie Umów o roboty, usługi, sprzedaż